Lygna Sjømat

https://www.facebook.com/Lygna-Sj%C3%B8mat-As-963588177161691/

Lite røykeri på Snartemo i Hægebostad. Vi lager kaldrøykt, varmrøykt og gravet laks av ulike typer.
Fisken vår er enten levert fra Korshavn Havbruk AS eller den er villaks fanget lokalt i Agder.